psykotisk

Adjektiv
som en mental störning eller sjukdom

Synonymer