provinsiell

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till provinsiell

Hur används ordet provinsiell

  • "Tidsplanen byggde på att Saab fått information om att det vanligtvis tar runt en månad från att det blivit klartecken på provinsiell nivå tills det fattas beslut på nationell nivå."
  • "Tanken är att Sverige och andra nord- iska länder ska ta över en provinsiell återuppbyggnadsgrupp."
  • "– Skåne är ett rikt bondeland som har bäddat för ett konservativ och provinsiell, ibland inskränkt ideologi."
  • "Samtidigt säger han att han inte är så provinsiell av sig."
  • "Med sin storslagna roman gör Johannes Anyuru den svenska litteraturen mindre provinsiell."
  • "- När vi visar våra svenska 1700-talsmöbler brukar utländska besökare säga att de har en lite provinsiell prägel."
  • "Hittills har han varit beroende av krigsherrar med lokalt stark provinsiell förankring."

Vad betyder provinsiell inom jordbruk ?

som utmärker viss landsdel; landsortsmässig

Möjliga synonymer till provinsiell