provinsguvernör

provinsguvernören

provinsguvernörer

provinsguvernörerna

Substantiv
politik

Är en/ett