propene

Substantiv
kemi
kallades tidigare propylen, brännbar gas som erhålls vid krackning av petroleum

Synonymer