propen

propenet

(-)(-)
Substantiv
kemi
kallades tidigare propylen, brännbar gas som erhålls vid krackning av petroleum