progg

proggen

(-)(-)
Substantiv
politik

Synonymer