profligate

Adjektiv

Översättningar

Ordet profligate har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom slang
  • Inom ur
generell
slang
ur

Ordet profligate inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till profligate

Ordet profligate inom slang

Översättningar

Synonymer till profligate

Möjliga synonymer till profligate

Ordet profligate inom ur

Översättningar

Synonymer till profligate

Möjliga synonymer till profligate

profligate

Substantiv

Ordet profligate har 2 betydelser

  • Inom data
  • Inom generell
data
generell

Ordet profligate inom data

Synonymer till profligate

Ordet profligate inom generell

Synonymer till profligate