profession

professionen

professioner

professionerna

Substantiv
En sysselsättning som kräver särskilda kunskaper och färdigheter, särskilt humaniora och vetenskap
  • "I min profession är jag förskollärare"
  • "Min profession är sångerskans"

Synonymer

handel
  • "Min profession är i det privata näringslivet som är grundstenen i ekonomin i Sverige."

Synonymer
profession

professions

Substantiv
the body of people in a learned occupation an occupation requiring special education (especially in the liberal arts or sciences)

Har undergrupp

affirmation of acceptance of some religion or faith
  • "a profession of disagreement"
  • "a profession of Christianity"

Synonymer