problem

problemet

problem

problemen

Substantiv
  • "En annan konsult studerade en möjlig struktur för det framtida Tull och Fiscalis-programmet5: dess uppgifter, mål och potentiella policyval, inbegripet en övergripande analys av tullunionens framtida utmaningar och strukturella problem samt hur dess funktionssätt kan förbättras. eur-lex.europa.eu"

Synonymer

vardagligt

Synonymer
problem

Verb

problem

problems

Substantiv
a state of difficulty that needs to be resolved
  • "urban problems such as traffic congestion and smog"
  • "she and her husband are having problems"
  • "what's the problem?"
a question raised for consideration or solution
  • "our homework consisted of ten problems to solve"