primtal

primtalet

primtal

primtalen

Substantiv
matematik
Ett heltal, som kan delas med 1 och talet självt