prickning

prickningen

prickningar

prickningarna

Substantiv
ALLMÄNT
bildligt