pricka

prickar

prickade

prickat

pricka

Verb
sjöfart

Synonymer

  • Engelska
  • buoy [ sjöfart ]
Vanligast allmänt
bildligt