prevaricate

prevaricate
prevaricated
prevaricated
Verb

Översättningar

Ordet prevaricate har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom generell
generell
generell
generell

Ordet prevaricate inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till prevaricate

Ordet prevaricate inom generell

slingra sig, tala oklart

Översättningar

Möjliga synonymer till prevaricate

Ordet prevaricate inom generell

Synonymer till prevaricate