prestationsförmåga

prestationsförmågan

(-)(-)
Substantiv