preserved

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till preserved

Ordet preserved har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom vardagligt
  • Inom generell
mat
vardagligt
generell

Vad betyder preserved inom mat ?

prevented from decaying or spoiling and prepared for future use

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till preserved (inom mat)

Vanlig betydelse av ordet preserved inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till preserved (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till preserved (inom vardagligt)

Mindre vanlig betydelse av ordet preserved inom generell

kept intact or in a particular condition

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till preserved (inom generell)

Diskussion om ordet preserved

preserve

preserve
preserved
preserved
Verb

Synonymer till preserve (inom generell)

Hur används ordet preserve

  • "preserve the peace in the family"
  • "We preserve these archeological findings"
  • "preserved meats"

Ordet preserve har 3 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom historia
  • Inom data
ekonomi
historia
data

Ordet preserve inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till preserve (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till preserve (inom ekonomi)

Ordet preserve inom historia

keep in perfect or unaltered condition

Översättningar (inom historia)

Synonymer till preserve (inom historia)

Möjliga synonymer till preserve (inom historia)

Ordet preserve inom data

prevent from rotting, of foods

Översättningar (inom data)

Synonymer till preserve (inom data)

Möjliga synonymer till preserve (inom data)

Diskussion om ordet preserve