preordain

preordain
preordained
preordained
Verb

Översättningar

Synonymer till preordain

Möjliga synonymer till preordain

Diskussion om ordet preordain