preen

preen
preened
preened
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till preen

Ordet preen har 3 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom generell
  • Inom kläder
norgespec
generell
kläder

Ordet preen inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Svenska

Ordet preen inom generell

clean with one's bill, of birds

pride or congratulate (oneself) for an achievement

Synonymer till preen (inom generell)

Uttryck till preen (inom generell)

Möjliga synonymer till preen (inom generell)

Ordet preen inom kläder

dress or groom with elaborate care

Synonymer till preen (inom kläder)

Diskussion om ordet preen