predispose

predispose
predisposed
predisposed
Verb

Översättningar

Hur används ordet predispose

  • "This illness predisposes you to gain weight"

Vad betyder predispose inom utbildning ?

make susceptible

Översättningar

Möjliga synonymer till predispose