precept

precepts
Substantiv

Översättningar

Synonymer till precept

Hur används ordet precept

  • "he believed all the Christian precepts"

Ordet precept har 3 betydelser

  • Inom musik
  • Inom generell
  • Inom utbildning
musik
generell
utbildning

Ordet precept inom musik

Översättningar (inom musik)

Ordet precept inom generell

Synonymer till precept (inom generell)

Ordet precept inom utbildning

Synonymer till precept (inom utbildning)

Möjliga synonymer till precept (inom utbildning)

Diskussion om ordet precept