precarious

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till precarious

Hur används ordet precarious

  • "the precarious life of an undersea diver"
  • "a precarious truce"
  • "a precarious footing on the ladder"

Ordet precarious har 3 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom militärväsen
  • Inom generell
ALLMÄNT
militärväsen
generell

Ordet precarious inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till precarious (inom ALLMÄNT)

Ordet precarious inom militärväsen

affording no ease or reassurance

Synonymer till precarious (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till precarious (inom militärväsen)

Ordet precarious inom generell

dangerously insecure

not secure; beset with difficulties

Översättningar (inom generell)

Synonymer till precarious (inom generell)

Uttryck till precarious (inom generell)

Möjliga synonymer till precarious (inom generell)

Diskussion om ordet precarious