prayer

prayers
Substantiv

Översättningar

Ordet prayer har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom juridik
  • Inom religion
generell
juridik
religion

Vad betyder prayer inom generell, generell ?

the act of communicating with a deity (especially as a petition or in adoration or contrition or thanksgiving) reverent petition to a deity

someone who prays to God

Översättningar (inom generell)

Synonymer till prayer (inom generell)

Uttryck till prayer (inom generell)

Möjliga synonymer till prayer (inom generell)

Möjliga synonymer till prayer (inom generell)

Ordet prayer inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till prayer (inom juridik)

Möjliga synonymer till prayer (inom juridik)

Ordet prayer inom religion

a fixed text used in praying

Översättningar (inom religion)

Svenska

Möjliga synonymer till prayer (inom religion)

Diskussion om ordet prayer