prang

prangs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet prang har 2 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom luftfart
militärväsen
luftfart

Ordet prang inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Möjliga synonymer till prang (inom militärväsen)

Ordet prang inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Svenska

Möjliga synonymer till prang (inom luftfart)

Diskussion om ordet prang

  • LenPet - 2010-03-17

    Inte ändring utan tillägg: pranged (adj) orolig, nervös, rädd

prang

prang
pranged
pranged
Verb

Översättningar (inom luftfart)

Svenska

Möjliga synonymer till prang

Diskussion om ordet prang