potato

potatoes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till potato

Ordet potato har 2 betydelser

  • Inom slang
  • Inom historia
slang
historia

Vad betyder potato inom slang ?

a type of plant with round underground stems (called tubers) which are used as a vegetable

Översättningar (inom slang)

Svenska
  • potatis  [ botanik, mat, grönsaker ]

Synonymer till potato (inom slang)

Möjliga synonymer till potato (inom slang)

Ordet potato inom historia

Översättningar (inom historia)

Svenska

Möjliga synonymer till potato (inom historia)

Diskussion om ordet potato