potage

[pos'ta:sj]
potagen
potager
potagerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet potage?

[pos'ta:sj]

Hur böjs ordet potage på svenska?

Obestämd singular: potage
Bestämd singular: potagen
Obestämd plural: potager
Bestämd plural: potagerna

Vad betyder potage inom mat ?

avredd soppa

Möjliga synonymer till potage

Diskussion om ordet potage

potage

potages
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder potage inom mat ?

thick (often creamy) soup

Möjliga synonymer till potage

Diskussion om ordet potage