postulate

postulates

Substantiv
matematik filosofi
matematisk obevisad grundsats, ungefär axiom, alternativt omdöme eller sats inom filosofin som utan bevis anses vara sann
  • Svenska
  • postulat [ matematik, filosofi ]
in logic: a proposition that is accepted as true in order to provide a basis for logical reasoningpostulate

postulate

postulates

postulated

postulated

postulating

Verb
till kyrklig befattning

Synonymer

take as a given; assume as a postulate or axiom

Synonymer