postulat

postulatet

postulat

postulaten

Substantiv
matematik filosofi
matematisk obevisad grundsats, ungefär axiom, alternativt omdöme eller sats inom filosofin som utan bevis anses vara sann

Synonymer