postilla

[o-ljud]
postillan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet postilla?

[o-ljud]

Rim på postilla

Vad betyder postilla inom religion ?

samling predikningar

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till postilla

Relaterat till postilla

gudstjänst

religiositet