portrayal

portrayals
Substantiv

Översättningar

Ordet portrayal har 6 betydelser

  • Inom typografi
  • Inom generell
  • Inom juridik
  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom lingvistik
typografi
generell
juridik
generell
generell
lingvistik

Ordet portrayal inom typografi

Översättningar

Möjliga synonymer till portrayal

Ordet portrayal inom generell

a word picture of a person's appearance and character

Synonymer till portrayal

Ordet portrayal inom juridik

acting the part of a character on stage

Synonymer till portrayal

Ordet portrayal inom generell

Synonymer till portrayal

Möjliga synonymer till portrayal

Ordet portrayal inom generell

Synonymer till portrayal

Möjliga synonymer till portrayal

Ordet portrayal inom lingvistik

Synonymer till portrayal

Möjliga synonymer till portrayal