porta

portar

portade

portat

porta

Verb
data
välja en port i en router(dator) ansluten till ett nätverk
data
  • "Han portade en applikation från Windows till Macintosh"
vägra tillträde (till restaurang etc)

Synonymer