porch

porches
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till porch

Ordet porch har 3 betydelser

  • Inom kulturevenemang
  • Inom religion
  • Inom generell
kulturevenemang
religion
generell

Ordet porch inom kulturevenemang

Översättningar (inom kulturevenemang)

Synonymer till porch (inom kulturevenemang)

Möjliga synonymer till porch (inom kulturevenemang)

Ordet porch inom religion

i kyrka

Översättningar (inom religion)

Svenska

Möjliga synonymer till porch (inom religion)

Ordet porch inom generell

a structure attached to the exterior of a building often forming a covered entrance

Diskussion om ordet porch