pojke

pojken

pojkar

pojkarna

Substantiv
pojke
ett barn av manligt kön. Ordet kommer från finskans poika, som betyder ’barn/ungdom av manligt kön’ eller ’son’. Innan man lånade in ordet pojke från finskan var det gosse som var det mest spridda; i övrigt brukades dialektala benämningar som kunde variera mellan olika platser.

Synonymer

nedsättande

Synonymer

Synonymer