plusgrad

plusgraden
plusgrader
plusgraderna
Substantiv [n]

plusgrad är del av

Övrig relation till plusgrad

Motsats till plusgrad

Hur böjs ordet plusgrad på svenska?

Obestämd singular: plusgrad
Bestämd singular: plusgraden
Obestämd plural: plusgrader
Bestämd plural: plusgraderna

Hur används ordet plusgrad

  • "– Det var en plusgrad vilket gjorde isen väldigt svåråkt och mjuk mot slutet."
  • "Snön lade sig aldrig på backen men det var bara någon enstaka plusgrad i luften."
  • "Det var en plusgrad i luften när ett regnväder drog in västerifrån och på de allra högsta höjderna gick då regnet över i snöfall."
  • "Temperaturen i vattnet var en halv plusgrad och i luften sex minusgrader."
  • "I Dalafjällen kan det bli någon enstaka plusgrad nattetid."
  • "Kl 10 på förmiddagen var det en plusgrad i Oxberg och under eftermiddagen räknar SVT:s meteorolog Pia Hultgren med temperaturer mellan tre och fem plus."
  • "Men redan på torsdagskvällen blir det mildare och till helgen kan det till och med bli en och annan plusgrad på sina håll."
  • "Det blir ytterligare sjunkande temperatur, någon enstaka plusgrad och dessutom pålandsvind från havet."
  • "I exempelvis Sveg och Delsbo är kallperioderna ( 84 respektive 71 dygn i sträck utan en enda plusgrad ) de längsta sedan mätningarna inleddes på 1870-talet."
  • "Temperaturen kommer att ligga mellan 5 grader kallt till någon plusgrad."

Vad betyder plusgrad inom meteorologi ?

temperatur över frys­punkten

Diskussion om ordet plusgrad