plenipotentiary

Adjektiv

Översättningar

Diskussion om ordet plenipotentiary

plenipotentiary

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder plenipotentiary inom utbildning ?

a diplomat who is fully authorized to represent his or her government

Diskussion om ordet plenipotentiary