platta

plattan

plattor

plattorna

Substantiv
Vanligast
något som är cirkelformat i allmänhet

Synonymer

Vanlig luftfart
platta
runt flygplatsterminalen och hangarerna
  • "Jag lade märke till en man på plattan som tittade på flygplanet"
  • Engelska
  • apron [ luftfart ]

Synonymer

Vanlig

Synonymer

Vanlig teknik
Mindre vanlig

Synonymer

Mindre vanlig

Synonymer

Ovanlig

Synonymer

Ovanlig zoologi
plåt på djur

Synonymer

mat


platta

plattar

plattade

plattat

platta

Verb

platt

plattare

plattast

Adjektiv

Synonymer

geologi