plan

planen
planer
planerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet plan på svenska?

Obestämd singular: plan
Bestämd singular: planen
Obestämd plural: planer
Bestämd plural: planerna

Hur används ordet plan

 • "Det handlade då om att upprätta en plan mot kränkande behandling vid skolan och redogöra för hur de planerade åtgärderna från föregående år har genomförts."
 • "En plan för hur det ska kunna genomföras har nu tagits fram."
 • "Det känns därför extra roligt att vår kart- och GIS-samordnare tagit steget vidare och gjort det möjligt för alla intresserade att på detta sätt ta del av vår plan och fina kulturmiljö, säger stadsarkitekt Emina Kovacic vid Karlshamns kommuns stadsmiljöavdelning."
 • "Inte heller upprättades någon plan för fortsatt handläggning, med anledning av ultraljudsresultaten."
 • "Nu ska alla medborgare få säga sitt om förslaget och en budget läggas, men än finns ingen plan på när det nya torget kan stå klart."
 • "Vid midnatt igår stals en bil vid Chapmans plan i Karlskrona."
 • "Man räknar med att förändringen kommer ge stora vinster, på alla plan."
 • "Det ska finnas en plan på varje krog hur de ska förebygga antastandet och den ska skrivas in i alkoholtillståndet."
 • "Moderaterna har varit kritiska till affären, både på ett nationellt och ett lokalt plan."
 • "Nu ska socialförvaltningen ta fram en plan för att kunna möta de risker som skapas när det är underbemmaning av socionomer."
 • "Hon har ambitiösa planer för sin dotter"

Ordet plan har 10 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom sport
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom media
 • Inom bildligt
 • Inom kontor
 • Inom generell
 • Inom allmänt
 • Inom generell
 • Inom generell
teknik
sport
amerikansk engelska
media
bildligt
kontor
generell
allmänt
generell
generell

Vad betyder plan inom teknik ?

jämn, utan ojämnheter

Översättningar

Synonymer till plan

Möjliga synonymer till plan

Relaterat till plan

förutbestämmelse

förberedelse

planmässighet

prototyp

Ordet plan inom sport

Översättningar

Engelska

Synonymer till plan

Möjliga synonymer till plan

Relaterat till plan

region

Ordet plan inom amerikansk engelska

Översättningar

Synonymer till plan

Möjliga synonymer till plan

Relaterat till plan

sammandrag

arkitektur

Ordet plan inom kontor

Översättningar

Engelska

Synonymer till plan

Möjliga synonymer till plan

Relaterat till plan

vågräthet

Ordet plan inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till plan

Ordet plan inom generell

Ordet plan inom generell

plan

planet
plan
planen
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet plan på svenska?

Obestämd singular: plan
Bestämd singular: planet
Obestämd plural: plan
Bestämd plural: planen

Hur används ordet plan

 • "ett sluttande plan"
 • "på det globala planet"
 • "på ett annat plan"
 • "de står på samma plan"
 • "Det handlade då om att upprätta en plan mot kränkande behandling vid skolan och redogöra för hur de planerade åtgärderna från föregående år har genomförts."
 • "En plan för hur det ska kunna genomföras har nu tagits fram."
 • "Det känns därför extra roligt att vår kart- och GIS-samordnare tagit steget vidare och gjort det möjligt för alla intresserade att på detta sätt ta del av vår plan och fina kulturmiljö, säger stadsarkitekt Emina Kovacic vid Karlshamns kommuns stadsmiljöavdelning."
 • "Inte heller upprättades någon plan för fortsatt handläggning, med anledning av ultraljudsresultaten."
 • "Nu ska alla medborgare få säga sitt om förslaget och en budget läggas, men än finns ingen plan på när det nya torget kan stå klart."
 • "Vid midnatt igår stals en bil vid Chapmans plan i Karlskrona."
 • "Man räknar med att förändringen kommer ge stora vinster, på alla plan."
 • "Det ska finnas en plan på varje krog hur de ska förebygga antastandet och den ska skrivas in i alkoholtillståndet."
 • "Moderaterna har varit kritiska till affären, både på ett nationellt och ett lokalt plan."
 • "Nu ska socialförvaltningen ta fram en plan för att kunna möta de risker som skapas när det är underbemmaning av socionomer."
 • "Det handlade då om att upprätta en plan mot kränkande behandling vid skolan och redogöra för hur de planerade åtgärderna från föregående år har genomförts."
 • "En plan för hur det ska kunna genomföras har nu tagits fram."
 • "Det känns därför extra roligt att vår kart- och GIS-samordnare tagit steget vidare och gjort det möjligt för alla intresserade att på detta sätt ta del av vår plan och fina kulturmiljö, säger stadsarkitekt Emina Kovacic vid Karlshamns kommuns stadsmiljöavdelning."
 • "Inte heller upprättades någon plan för fortsatt handläggning, med anledning av ultraljudsresultaten."
 • "Nu ska alla medborgare få säga sitt om förslaget och en budget läggas, men än finns ingen plan på när det nya torget kan stå klart."
 • "Vid midnatt igår stals en bil vid Chapmans plan i Karlskrona."
 • "Man räknar med att förändringen kommer ge stora vinster, på alla plan."
 • "Det ska finnas en plan på varje krog hur de ska förebygga antastandet och den ska skrivas in i alkoholtillståndet."
 • "Moderaterna har varit kritiska till affären, både på ett nationellt och ett lokalt plan."
 • "Nu ska socialförvaltningen ta fram en plan för att kunna möta de risker som skapas när det är underbemmaning av socionomer."
 • "Det är vanligt med chartrade plan"

Ordet plan har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom luftfart
bildligt
luftfart

Vad betyder plan inom bildligt ?

En nivå, även bildligt

Översättningar

Synonymer till plan

Möjliga synonymer till plan

Ordet plan inom luftfart

En flygande maskin

Översättningar

Synonymer till plan

Möjliga synonymer till plan

Relaterat till plan

flygresa

plan

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet plan

 • "Det handlade då om att upprätta en plan mot kränkande behandling vid skolan och redogöra för hur de planerade åtgärderna från föregående år har genomförts."
 • "En plan för hur det ska kunna genomföras har nu tagits fram."
 • "Det känns därför extra roligt att vår kart- och GIS-samordnare tagit steget vidare och gjort det möjligt för alla intresserade att på detta sätt ta del av vår plan och fina kulturmiljö, säger stadsarkitekt Emina Kovacic vid Karlshamns kommuns stadsmiljöavdelning."
 • "Inte heller upprättades någon plan för fortsatt handläggning, med anledning av ultraljudsresultaten."
 • "Nu ska alla medborgare få säga sitt om förslaget och en budget läggas, men än finns ingen plan på när det nya torget kan stå klart."
 • "Vid midnatt igår stals en bil vid Chapmans plan i Karlskrona."
 • "Man räknar med att förändringen kommer ge stora vinster, på alla plan."
 • "Det ska finnas en plan på varje krog hur de ska förebygga antastandet och den ska skrivas in i alkoholtillståndet."
 • "Moderaterna har varit kritiska till affären, både på ett nationellt och ett lokalt plan."
 • "Nu ska socialförvaltningen ta fram en plan för att kunna möta de risker som skapas när det är underbemmaning av socionomer."
 • "Det handlade då om att upprätta en plan mot kränkande behandling vid skolan och redogöra för hur de planerade åtgärderna från föregående år har genomförts."
 • "En plan för hur det ska kunna genomföras har nu tagits fram."
 • "Det känns därför extra roligt att vår kart- och GIS-samordnare tagit steget vidare och gjort det möjligt för alla intresserade att på detta sätt ta del av vår plan och fina kulturmiljö, säger stadsarkitekt Emina Kovacic vid Karlshamns kommuns stadsmiljöavdelning."
 • "Inte heller upprättades någon plan för fortsatt handläggning, med anledning av ultraljudsresultaten."
 • "Nu ska alla medborgare få säga sitt om förslaget och en budget läggas, men än finns ingen plan på när det nya torget kan stå klart."
 • "Vid midnatt igår stals en bil vid Chapmans plan i Karlskrona."
 • "Man räknar med att förändringen kommer ge stora vinster, på alla plan."
 • "Det ska finnas en plan på varje krog hur de ska förebygga antastandet och den ska skrivas in i alkoholtillståndet."
 • "Moderaterna har varit kritiska till affären, både på ett nationellt och ett lokalt plan."
 • "Nu ska socialförvaltningen ta fram en plan för att kunna möta de risker som skapas när det är underbemmaning av socionomer."

Vad betyder plan inom geologi ?

jämn, utan ojämnheter

Översättningar

Synonymer till plan

Möjliga synonymer till plan

plan

plans
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet plan

 • "they discussed plans for a new bond issue"
 • "they drew up a six-step plan"
 • "a plan for seating guests"
 • "the plans for City Hall were on file"

Ordet plan har 3 betydelser

 • Inom politik
 • Inom konst
 • Inom generell
politik
konst
generell

Mindre vanlig betydelse av ordet plan inom konst

scale drawing of a structure

Översättningar

Svenska

Synonymer till plan

Möjliga synonymer till plan

Ordet plan inom generell

a series of steps to be carried out or goals to be accomplished

Synonymer till plan

Möjliga synonymer till plan

plan

plan
planned
planned
Verb

Översättningar

Hur används ordet plan

 • "He is planning a trip with his family"
 • "The rebels had planned turmoil and confusion"
 • "He plans to be in graduate school next year"
 • "plan an attack"

Ordet plan har 3 betydelser

 • Inom mytologi
 • Inom militärväsen
 • Inom allmänt
mytologi
militärväsen
allmänt

Vad betyder plan inom mytologi ?

have the will and intention to carry out some action make plans for something

Översättningar

Synonymer till plan

Möjliga synonymer till plan

Ordet plan inom militärväsen

to devise or project the realization or achievement of

Översättningar

Synonymer till plan

Möjliga synonymer till plan

Ordet plan inom allmänt

to arrange the parts of

Översättningar

Synonymer till plan

Möjliga synonymer till plan