placering

placeringen

placeringar

placeringarna

Substantiv
Vanligast

Synonymer

Vanlig sport
Ovanlig

Synonymer

ekonomi
en kapitalinsats som förväntas leda till framtida avkastning. Kapitalinsatsen sker ofta som en utgift i pengar, men kan även vara en insats av andra former av resurser. Avkastningen kan antingen komma i form av ökade intäkter eller i form av minskade kostnader.

Synonymer