placera sig bekvämt

placerar sig bekvämt

placerade sig bekvämt

placerat sig bekvämt

placera sig bekvämt

Verb