pissa

pissar

pissade

pissat

pissa

Verb

Synonymer