pinniped

pinnipeden

pinnipeder

pinnipederna

Substantiv
zoologi
marint däggdjur som huvudsakligen lever i vatten men tillbringar viss tid på land, vanligen för fortplantning eller vilapinniped

pinnipeds

Substantiv
zoologi
marint däggdjur som huvudsakligen lever i vatten men tillbringar viss tid på land, vanligen för fortplantning eller vila
däggdjur