piecemeal

Adverb

Översättningar

Synonymer till piecemeal

Hur används ordet piecemeal

  • "the research structure has developed piecemeal"

Vad betyder piecemeal inom generell ?

a little bit at a time

Diskussion om ordet piecemeal