piddle

piddle
piddled
piddled
Verb

Översättningar

Ordet piddle har 2 betydelser

  • Inom mat
  • Inom handel
mat
handel

Vad betyder piddle inom mat ?

waste time; spend one's time idly or inefficiently

Synonymer till piddle (inom mat)

Ordet piddle inom handel

Översättningar (inom handel)