pi

(-)(-)(-)
Substantiv
lingvistik
den sextonde bokstaven i det grekiska alfabetet
  • Engelska
  • pi [ lingvistik ]pi

Substantiv
lingvistik
den sextonde bokstaven i det grekiska alfabetet
  • Svenska
  • pi [ lingvistik ]

PI

Substantiv
förkortning data
Program Interruption

Synonymer

pi

pi

pies

pied

pied

piing

Verb

pi

Adjektiv
slang