phraseology

Substantiv
samling av talesätt

Synonymer