peter out

peter out
petered out
petered out
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet peter out har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Ordet peter out inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Ordet peter out inom generell

Synonymer till peter out (inom generell)

Uttryck till peter out (inom generell)

Diskussion om ordet peter out