perk up

perk up
perked up
perked up
Verb

Översättningar

Synonymer till perk up

Ordet perk up har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom medicin
generell
medicin

Vad betyder perk up inom generell ?

gain or regain energy

Översättningar (inom generell)

Synonymer till perk up (inom generell)

Möjliga synonymer till perk up (inom generell)

Ordet perk up inom medicin

Synonymer till perk up (inom medicin)

Möjliga synonymer till perk up (inom medicin)

Diskussion om ordet perk up