perfidy

perfidies
Substantiv

Översättningar

Ordet perfidy har 2 betydelser

  • Inom religion
  • Inom generell
religion
generell

Ordet perfidy inom religion

Översättningar (inom religion)

Ordet perfidy inom generell

betrayal of a trust

Synonymer till perfidy (inom generell)

Uttryck till perfidy (inom generell)

Möjliga synonymer till perfidy (inom generell)

Diskussion om ordet perfidy