pelt

pelt
pelted
pelted
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet pelt

 • "They pelted each other with snowballs"

Ordet pelt har 4 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom fysik
 • Inom botanik
 • Inom internet
militärväsen
fysik
botanik
internet

Ordet pelt inom militärväsen

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till pelt

Ordet pelt inom fysik

cast, hurl, or throw repeatedly with some missile

Synonymer till pelt

Ordet pelt inom botanik

Synonymer till pelt

Ordet pelt inom internet

Synonymer till pelt

Möjliga synonymer till pelt

pelt

pelts
Substantiv

Översättningar

Svenska
 • hud  [ anatomi, kropp ]
 • päls  [ kläder ]

Ordet pelt har 3 betydelser

 • Inom anatomi
 • Inom generell
 • Inom ålderdomlig
anatomi
generell
ålderdomlig

Ordet pelt inom anatomi

Översättningar

Svenska
 • hud  [ anatomi, kropp ]
 • päls  [ kläder ]

Möjliga synonymer till pelt

Ordet pelt inom generell

Synonymer till pelt

Ordet pelt inom ålderdomlig

Synonymer till pelt