pell-mell

Substantiv
vardagligtpell-mell

Adjektiv

Synonymer

pell-mell

Adverb
  • "running pell-mell up the stairs"

Synonymer