pejla

pejlar

pejlade

pejlat

pejla

Verb
  • "Manicken kan pejla in alla mobiltelefoner"
  • "Programmet pejlar in trådlösa nätverk"
  • "Pejla in botten"
  • Engelska
  • sound [ sjöfart ]

Synonymer

vardagligt
  • "Pejla in barnen"

Synonymer