pathetic

Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet pathetic

pathetic

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet pathetic

  • "the shabby room struck her as extraordinarily pathetic - Galsworthy"
  • "their efforts were pathetic"

Ordet pathetic har 4 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom ålderdomlig
  • Inom generell
  • Inom vardagligt
allmänt
ålderdomlig
generell
vardagligt

Ordet pathetic inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till pathetic (inom allmänt)

Möjliga synonymer till pathetic (inom allmänt)

Ordet pathetic inom ålderdomlig

Synonymer till pathetic (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till pathetic (inom ålderdomlig)

Ordet pathetic inom generell

inspiring mixed contempt and pity

Synonymer till pathetic (inom generell)

Ordet pathetic inom vardagligt

inspiring scornful pity

Synonymer till pathetic (inom vardagligt)

Diskussion om ordet pathetic